Transport to my

Copernicus

Im lepsza sieć transportowa tym lepiej dla kraju. Dobra infrastruktura przyciąga nowych inwestorów. Dlatego tak ogromne znaczenie dla naszego kraju ma budowa autostrad, dróg ekspresowych czy modernizacja połączeń kolejowych. Dobra infrastruktura pozwala bowiem szybko i bezproblemowo przewieźć towary z fabryki do sklepów. W całej europie transport towarów opiera się głównie o samochody ciężarowe. W ogromnym stopniu niewykorzystana jest infrastruktura kolejowa oraz lotnicza. Dla dalszego rozwoju kraju bardzo ważne jest to by budować kolejowo-drogowe centra przeładunkowe. W Polskie niewykorzystany jest również potencjał tkwiący w przewozach morskich. Dzisiaj ogromne znaczenie dla transportu ma wykorzystywanie różnych środków przewozu. Wszystko po to by osiągnąć jak najniższe rachunki za transport. Dla firmy ważne jest również to czy dane środki transportowe pozwalają przewieźć towar bezproblemowo i bezpiecznie. Na niektórych odcinkach drogowych tam gdzie pobierana jest opłata za przejazd doskonałą alternatywę stanowi transport kolejowy. Lata zaniedbań niestety zrobiły swoje i stosowanie na szeroką skalę transportu modalnego jak to jest na zachodzie w Polsce nadal nie jest możliwe. Brak bowiem dobrej infrastruktury.