Transport to my

Copernicus

W naszym kraju dominuje przede wszystkim transport drogowy. Z punktu widzenia ekonomicznego nie jest to jednak najlepsze wyjściem. Transport drogowy dominuje zarówno gdy mowa o transporcie pasażerskim jak i towarowym. Niewątpliwą zaletą jest to, że transport drogowy pozwala na przewóz towarów od drzwi do drzwi. Możliwy jest przewóz towarów o dużym gabarycie. Transport drogowy w Polsce jak na razie gwarantuje najszybszy czas dostawy. alternatywą w naszym kraju dla transportu drogowego może być transport kolejowy. Niestety by był on skuteczny musi zostać przeprowadzona poważna modernizacja połączeń kolejowych i ich dalsza rozbudowa. Zdecydowanie rzadziej stosowany jest transport morski. Co trzeba przyznać transport kolejowy jest o wiele lepszy z punktu widzenia ekologicznego niż transport samochodowy. W trakcie transportu samochodowego wydziela się do środowiska mnóstwo niebezpiecznych związków. Trudno też raczej spodziewać się by na popularności zyskiwał bardzo drogi transport lotniczy. W Polsce zresztą infrastruktura lotnicza znajduje się dopiero w zalążku. Coraz lepiej z kolei przedstawia się dróg i autostrad umożliwiających szybki przewóz towarów o przeróżnym nawet bardzo sporym gabarycie.