Transport to my

Copernicus

Polska nie wykorzystuje potencjału wynikającego ze swojego nadmorskiego położenia. Nowa Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 ma w zdecydowanie większym stopniu wykorzystać ten potencjał. Transport wodny wciąż bowiem należy do korzystnego rozwiązania. Dzięki niemu polskie towary mają szansę dotrzeć do najbardziej odległych zakątków świata. W naszym krajów za najważniejsze uznaje się Gdańsk, Gdynię, Szczecin oraz Świnoujście. Rozwój w nowej dyrektywie zakłada na polepszenie infrastruktury portowej, przekształcenie jej tak by była ona lepiej dostępna zarówno z morza jak i lądu. Jak była już mowa transport morski daje mnóstwo korzyści. Przede wszystkim koszty tego typu transportu są zdecydowanie mniejsze niż przy transporcie samochodowym. Jednorazowo można przetransportować towary o sporej ładowności. Niestety minusem transportu morskiego jest długi czas oczekiwania na dostawę. Ładunek jest również narażony na zawilgocenie. Nie można też powiedzieć by transport morski zawsze odbywał się punktualnie. Należy również dostarczony towar odebrać z portu. Wszystko to wpływa na niekorzyść stosowania transportu morskiego. Dostęp do morza sprawia jednak, że nadal transport morski może być dobrą perspektywą dla polski.